สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2023   156  
2 Apr 2023   196  
3 Apr 2023   236  
4 Apr 2023   215  
5 Apr 2023   136  
6 Apr 2023   152  
7 Apr 2023   136  
8 Apr 2023   98  
9 Apr 2023   115  
10 Apr 2023   242  
11 Apr 2023   238  
12 Apr 2023   114  
13 Apr 2023   117  
14 Apr 2023   99  
15 Apr 2023   132  
16 Apr 2023   164  
17 Apr 2023   102  
18 Apr 2023   221  
19 Apr 2023   209  
20 Apr 2023   218  
21 Apr 2023   150  
22 Apr 2023   112  
23 Apr 2023   135  
24 Apr 2023   214  
25 Apr 2023   196  
26 Apr 2023   127  
27 Apr 2023   113  
28 Apr 2023   84  
29 Apr 2023   122  
30 Apr 2023   91