สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2023   185  
2 May 2023   220  
3 May 2023   126  
4 May 2023   137  
5 May 2023   120  
6 May 2023   164  
7 May 2023   174  
8 May 2023   278  
9 May 2023   191  
10 May 2023   121  
11 May 2023   124  
12 May 2023   130  
13 May 2023   49  
14 May 2023   48  
15 May 2023   104  
16 May 2023   183  
17 May 2023   140  
18 May 2023   138  
19 May 2023   150  
20 May 2023   175  
21 May 2023   117  
22 May 2023   215  
23 May 2023   183  
24 May 2023   147  
25 May 2023   99  
26 May 2023   129  
27 May 2023   140  
28 May 2023   107  
29 May 2023   183  
30 May 2023   219  
31 May 2023   178