สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2023   133  
2 Jun 2023   204  
3 Jun 2023   76  
4 Jun 2023   87  
5 Jun 2023   231  
6 Jun 2023   213  
7 Jun 2023   112  
8 Jun 2023   105  
9 Jun 2023   111  
10 Jun 2023   120  
11 Jun 2023   83  
12 Jun 2023   198  
13 Jun 2023   201  
14 Jun 2023   123  
15 Jun 2023   132  
16 Jun 2023   184  
17 Jun 2023   141  
18 Jun 2023   109  
19 Jun 2023   244  
20 Jun 2023   149  
21 Jun 2023   133  
22 Jun 2023   163  
23 Jun 2023   169  
24 Jun 2023   172  
25 Jun 2023   176  
26 Jun 2023   245  
27 Jun 2023   236  
28 Jun 2023   176  
29 Jun 2023   142  
30 Jun 2023   187