สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   107  
2 Jul 2023   194  
3 Jul 2023   237  
4 Jul 2023   226  
5 Jul 2023   234  
6 Jul 2023   172  
7 Jul 2023   167  
8 Jul 2023   0  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   187  
11 Jul 2023   224  
12 Jul 2023   160  
13 Jul 2023   135  
14 Jul 2023   164  
15 Jul 2023   131  
16 Jul 2023   140  
17 Jul 2023   203  
18 Jul 2023   911  
19 Jul 2023   166  
20 Jul 2023   186  
21 Jul 2023   200  
22 Jul 2023   138  
23 Jul 2023   128  
24 Jul 2023   186  
25 Jul 2023   234  
26 Jul 2023   166  
27 Jul 2023   222  
28 Jul 2023   157  
29 Jul 2023   148  
30 Jul 2023   133  
31 Jul 2023   202