สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2023   199  
2 Aug 2023   353  
3 Aug 2023   218  
4 Aug 2023   152  
5 Aug 2023   123  
6 Aug 2023   264  
7 Aug 2023   235  
8 Aug 2023   223  
9 Aug 2023   90  
10 Aug 2023   162  
11 Aug 2023   146  
12 Aug 2023   183  
13 Aug 2023   118  
14 Aug 2023   199  
15 Aug 2023   235  
16 Aug 2023   397  
17 Aug 2023   574  
18 Aug 2023   216  
19 Aug 2023   102  
20 Aug 2023   121  
21 Aug 2023   227  
22 Aug 2023   222  
23 Aug 2023   127  
24 Aug 2023   76  
25 Aug 2023   167  
26 Aug 2023   119  
27 Aug 2023   118  
28 Aug 2023   219  
29 Aug 2023   269  
30 Aug 2023   126  
31 Aug 2023   181