สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2023   347  
2 Sep 2023   395  
3 Sep 2023   185  
4 Sep 2023   196  
5 Sep 2023   196  
6 Sep 2023   106  
7 Sep 2023   175  
8 Sep 2023   147  
9 Sep 2023   112  
10 Sep 2023   112  
11 Sep 2023   213  
12 Sep 2023   718  
13 Sep 2023   99  
14 Sep 2023   133  
15 Sep 2023   137  
16 Sep 2023   140  
17 Sep 2023   129  
18 Sep 2023   325  
19 Sep 2023   245  
20 Sep 2023   349  
21 Sep 2023   130  
22 Sep 2023   162  
23 Sep 2023   157  
24 Sep 2023   153  
25 Sep 2023   331  
26 Sep 2023   226  
27 Sep 2023   127  
28 Sep 2023   138  
29 Sep 2023   233  
30 Sep 2023   402