ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 625 9699

ไม่รับงานต่อช่วงผู้รับเหมาอื่นทุกกรณี

ข้อควรระวังงานก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีต 

       สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast) หรือ โครงสร้างสำเร็จรูป นั้นถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่สามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างและลูกค้าในด้านการประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปจะช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้างด้วยการนำโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบมาแล้วจากโรงงาน มาประกอบติดตั้งที่หน้างานได้ทันทีทำให้ไม่ต้องเสียเวลา ส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนิยมนำพรีคาสท์คอนกรีตมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

โครงสร้างสำเร็จรูป

       ถึงแม้ว่างานที่ก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีต (Precast) จะเป็นตัวเลือกที่ผู้รับเหมาก่อสร้างและลูกค้านิยมเลือกใช้สร้างบ้าน คอนโด โรงงาน โกดัง ก็จริง แต่ถึงอย่างงั้นการใช้โครงสร้างสำเร็จรูปในการก่อสร้างก็ยังมีข้อควรระมัดระวังอยู่หลายข้อเช่นกัน

ข้อควรระวังงานก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีต ได้แก่

       1. การออกแบบระบบพรีคาสท์คอนกรีตนั้นมีรายละเอียดมาก ส่งผลให้การอธิบายถึงรายละเอียดของแต่ละชิ้นงานและการเชื่อมงามเข้าด้วยกันนั้นอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
       2. ระบบการก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีตนั้นไม่สามารถต่อเติมปรับเปลี่ยนรื้อทุบได้ ดังนั้นหากต้องเปลี่ยนแปลงแบบบ้านหรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย จำเป็นต้องปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรให้ออกแบบเผื่อไว้ในบริเวณที่คิดว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงในอนาคต
       3. การออกแบบงานโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast) จำเป็นต้องให้สถาปนิกและวิศวกรประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต้องสัมพันธ์กับความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย
       4. การออกแบบงานโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast) ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ในการติดตั้งและการยกน้ำหนักและควรหลีกเลี่ยงโครงสำเร็จรูปที่มีแขน ขา ยื่นออกมาจะทำให้การขนส่งสินค้า และขนย้ายยุ่งยาก
       5. การออกแบบระบบงานโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast) จำเป็นต้องมีระยะเผื่อสำหรับความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งที่เป็นจุดรอยต่อของโครงสร้างอาคาร
       6. ระบบงานโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast) มีความยืดหยุ่นในการออกแบบที่น้อยกว่างานก่อสร้างแบบทั่วไป เนื่องจากต้องใช้แบบหล่อทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบงานได้อย่างอิสระเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองแบบหล่อ
       7. งานพรีคาสท์คอนกรีต อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาก่อสร้างได้ เนื่องจากปัญหาด้านแรงงาน การผลิต และการขนส่ง ซึ่งทำให้ก่อสร้างหยุดชะงัก และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
       8. ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องมีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน และควรผ่านการทดสอบด้านการเชื่อมที่มีมาตรฐาน เนื่องจากรอยต่อของโครงสร้างสำเร็จรูปนั้นถือเป็นจุดสำคัญของงานพรีคาสท์คอนกรีต  
       9. ควรวางแผนการขนส่งพรีคาสท์คอนกรีตจากโรงงานและติดตั้งทันทีโดยไม่ต้องนำแผนไปเก็บไว้ในโกดัง
      10. ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปจะคุ้นเคยกับการก่อสร้างระบบปกติมากกว่า ซึ่งทำให้ขาดความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และชำนาญในการติดตั้ง

       จะเห็นได้ว่าข้อควรระวังสำหรับงานก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีตนั้นจะมีทั้งปัจจัยในด้านการออกแบบและการก่อสร้างเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นท่านใดที่จะจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างงานระบบโครงสร้างสำเร็จรูป (Precast) จำเป็นจะต้องเลือกสรรผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความช่ำชองและประสบการณ์ในการก่อสร้างด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีตเป็นอย่างดี

โครงสร้างสำเร็จรูป1

       บริษัท ช.มั่นคง บางบอน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบรับเหมาก่อสร้างอาคาร โกดัง และโรงงาน ด้วยระบบพรีคาสท์คอนกรีตแบบครบวงจร ซึ่งทางบริษัท ฯ มีโรงงานผลิตโครงสร้างสำเร็จรูปเองสามารถออกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโครงสร้างสำเร็จรูปยังสามารถยกประกอบขึ้นโครงสร้างได้ออย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการก่อสร้าง
---------------------------------------------
บทความที่เกี่ยวข้อง
มาทำความรู้จัก บริษัท ช.มั่นคง บางบอน จำกัด  
เพราะเหตุใดพรีคาสท์คอนกรีตสำเร็จรูปถึงนิยมนำมาสร้างโกดัง โรงงาน  
5 ข้อที่เจ้าของโกดังต้องรู้ก่อนการเริ่มปลูกสร้าง