ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 625 9699

พามาดู 9 ข้อดีของโครงสร้างสำเร็จรูป Pre-Ad สำหรับการสร้างโกดังเเละโรงงาน

พามาดู 9 ข้อดีของโครงสร้างสำเร็จรูป Pre-Ad สำหรับการสร้างโกดังเเละโรงงาน

 

 

      การเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของงาน เรื่องงบประมาณและเวลาการติดตั้ง ซึ่งในการสร้างโรงงานเเละโกดัง พบว่าผู้ประกอบการนิยมใช้โครงสร้างสำเร็จรูป Pre-Ad มากกว่า เนื่องจากข้อดีดังต่อไปนี้
     1. จบปัญหาช่างทิ้งงาน เพราะสินค้าผลิตจากโรงงานที่เชื่อถือได้อย่าง บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด
     2. หน้างานสะอาดกว่า ปราศจากการเก็บกอง หิน ปูน ทราย 
     3. ปลอดภัยกว่า ลดอันตรายจากตะปูหงายติดไม้แบบ  
     4. ลดความเสียหายระหว่างเสากับคานหากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง เพราะเป็นโครงสร้างที่บังคับรอย Joint มาอยู่แล้ว 
     5. ผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ผ่าน QC. ทุกขั้นตอน 
     6. เสา คาน ได้ดิ่ง และ ฉากไม่เสียรูปจากแบบปริ แบบแตก จึงทำให้ขั้นตอนการทำงานต่อจากนี้ง่ายตามไปด้วย