ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 625 9699

ไม่รับงานต่อช่วงผู้รับเหมาอื่นทุกกรณี

บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด
บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด
บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด

ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียน ตามกฎหมายไทยในปี 2555

ซึ่งก่อนหน้าได้จดทะเบียนพาณิชย์ในนาม
หจก. มัลติเพอร์โพส คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์
ปี 2551

รับออกแบบ และ ก่อสร้างโกดัง โรงงาน อาคาร และ โครงสร้างบ้าน

ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป
ผลิตจากโรงงาน แล้วยกประกอบ
ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกรูปแบบด้วยความจริงใจ

สร้างผลงานด้วยทีมงานมืออาชีพ
ของเราเองโดยไม่ได้ตัดช่วงให้ผู้อื่น
รักษาเวลาและความซื่อสัตย์เสมอมา

สินค้า บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด

บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด

บทความและข่าวสาร

บริษัท ช. มั่นคง บางบอน จำกัด