สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2023   87  
2 Mar 2023   131  
3 Mar 2023   140  
4 Mar 2023   119  
5 Mar 2023   169  
6 Mar 2023   192  
7 Mar 2023   222  
8 Mar 2023   236  
9 Mar 2023   205  
10 Mar 2023   128  
11 Mar 2023   127  
12 Mar 2023   208  
13 Mar 2023   222  
14 Mar 2023   220  
15 Mar 2023   151  
16 Mar 2023   146  
17 Mar 2023   169  
18 Mar 2023   153  
19 Mar 2023   239  
20 Mar 2023   318  
21 Mar 2023   318  
22 Mar 2023   203  
23 Mar 2023   166  
24 Mar 2023   176  
25 Mar 2023   156  
26 Mar 2023   125  
27 Mar 2023   203  
28 Mar 2023   99  
29 Mar 2023   118  
30 Mar 2023   119  
31 Mar 2023   151