ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 62 625 9699

วีดีโอ

Pre-Ad โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป

ก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

งานพื้นคอนกรีตเสริมไฟเบอร์เมท 9 มม.# 2 ชั้น ทดแทนเหล็ก DB-12 # 2 ชั้น